Działy tematyczne
Działy tematyczne

Zakres specjalistyczny - kategorie T

Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej

(Kod działu: Ta)


Zagrożenia związane z ruchem drogowym

(Kod działu: Tb)


Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu

(Kod działu: Tc)