Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty

strona 1 z 2

Pytanie nr 1

Id: 6700
punkty: 1

Który z dokumentów masz obowiązek mieć przy sobie kierując ciągnikiem rolniczym zarejestrowanym w Polsce?

  Kartę pojazdu.
  Oświadczenie właściciela pojazdu o jego użyczeniu, jeżeli kierujący nie jest właścicielem.
  Prawo jazdy.

Pytanie nr 2

Id: 6702
punkty: 1

Który z dokumentów stwierdza dopuszczenie przyczepy do ruchu?

  Dowód rejestracyjny pojazdu ciągnącego.
  Dowód rejestracyjny przyczepy, jeśli podlega ona rejestracji.
  Oświadczenie właściciela przyczepy o jej użyczeniu, jeżeli kierujący pojazdem ciągnącym nie jest jej właścicielem.

Pytanie nr 3

Id: 6706
punkty: 1

Wktórej sytuacji Policjant zatrzyma Ci prawo jazdy?

  Kiedy upłyniął termin ważności Twojego prawa jazdy.
  Kiedy nie masz przysobie dowodu rejestracyjnego pojazdu podczas kierowania nim.
  Kiedy nie masz przysobie orzeczenia lekarskiego podczas kierowania pojazdem.

Pytanie nr 4

Id: 6707
punkty: 1

Kiedy należy przeprowadzać okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego?

  Zawsze co 3 lata.
  Zawszed co 2 lata.
  Przed upływem terminu podanego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Pytanie nr 5

Id: 6708
punkty: 1

Którym z wymienionych pojazdów masz prawo kierować posiadając prawo jazdy kategorii T?

  Samochodem osobowym.
  Motocyklem.
  Ciągnikiem rolniczym.

Pytanie nr 6

Id: 6709
punkty: 1

Którym z wymienionych pojazdów masz prawo kierować posiadając prawo jazdy kategorii T?

  Ciągnikiem rolniczym z przyczepą.
  Ciągnikiem siodłowym.
  Czterokołowcem.

Pytanie nr 7

Id: 7189
punkty: 1

Jaka adnotacja jest wymagana w dowodzie rejestracyjnym, aby ciągnik rolniczy wchodzący w skład kolejki turystycznej mógł być dopuszczony do ruchu?

  O ograniczeniu prędkości konstrukcyjnej do 25 km/h.
  O wyposażeniu w dodatkowy hamulec hydrauliczny.
  O zezwoleniu na przewóz osób w celach turystycznych.

Pytanie nr 8

Id: 7190
punkty: 1

W jakim nieprzekraczalnym terminie właściciel ciągnika rolniczego sprowadzonego z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd?

  14 dni od dnia jego sprowadzenia.
  21 dni od dnia jego sprowadzenia.
  30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Pytanie nr 9

Id: 7191
punkty: 1

Który z dokumentów jest wymagany do zarejestrowania ciągnika rolniczego?

  Dowód opłacenia składki ubezpieczenia AC pojazdu.
  Dowód własności pojazdu.
  Oświadczenie właściciela o zapłaconym podatku.

Pytanie nr 10

Id: 7192
punkty: 1

W jakim terminie należy przeprowadzać okresowe badanie techniczne przyczepy rolniczej podlegającej rejestracji?

  Zawsze co 2 lata.
  Przed upływem terminu podanego w dowodzie rejestracyjnym.
  Tylko w sytuacji zatrzymania przez policjanta dowodu rejestracyjnego.

strona 1 z 2