Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze

strona 1 z 3

Pytanie nr 1

Id: 6710
punkty: 1

O czym informuje świecąca lampka kontrolna smarowania silnika?

  O konieczności wymiany oleju.
  O zbyt niskim ciśnieniu oleju.
  O zanieczyszczeniu filtra oleju.

Pytanie nr 2

Id: 6711
punkty: 1

Jaka jest zasadnicza rola świateł mijania w ciągniku rolniczym?

  Oświetlanie drogi przed ciągnikiem w sposób niepowodujący oślepienia kierujących nadjeżdżających z przeciwka.
  Oświetlanie drogi nie dalej niż 10 m przed pojazdem.
  Oświetlanie drogi co najmniej 100 m przed pojazdem.

Pytanie nr 3

Id: 6712
punkty: 1

Co powinieneś zrobić, jeśli płyn chłodzący silnik ciągnika rolniczego nie jest widoczny w zbiorniku odzyskowym?

  Sprawdzić poziom płynu w chłodnicy.
  Wymienić zbiornik odzyskowy.
  Zmniejszyć ciśnienie w układzie chłodzenia przez obrócenie korka ciśnieniowego chłodnicy.

Pytanie nr 4

Id: 6713
punkty: 1

Co powinieneś zrobić jeżeli płyn chłodzący silnik ciągnika rolniczego nie jest widoczny w zbiorniku wyrównawczym?

  Sprawdzić poziom płynu w chłodnicy.
  Uruchomić silnik i ustalić miejsce wycieku.
  Dokonać wymiany płynu.

Pytanie nr 5

Id: 6714
punkty: 1

Kiedy możesz sprawdzić, czy poziom oleju w silniku ciągnika rolniczego jest prawidłowy?

  Po co najmniej 5 minutach od zatrzymania pracy silnika.
  Tylko przy zimnym silniku.
  Bezpośrednio po zatrzymaniu silnika.

Pytanie nr 6

Id: 6715
punkty: 1

W jakim ustawieniu ciągnika rolniczego, sprawdzisz właściwie poziom oleju w silniku?

  Gdy ciągnik jest przechylony w stronę, po której znajduje się wskaźnik poziomu oleju.
  Po zaparkowaniu ciągnika w dowolnym położeniu.
  Po zaparkowaniu na powierzchni poziomej.

Pytanie nr 7

Id: 6716
punkty: 1

W którym miejscu wskaźnika bagnetowego powinien znajdować się ślad oleju, aby oznaczało to prawidłowy jego poziom?

  Powyżej znaku "MAX".
  Pomiędzy znakami "MIN" i "MAX".
  Poniżej znaku "MIN".

Pytanie nr 8

Id: 6717
punkty: 1

W którym miejscu wskaźnika bagnetowego, powinien znajdować się ślad oleju, aby oznaczało to, że jego poziom jest nieprawidłowy?

  Powyżej znaku "MAX".
  Pomiędzy znakami "MIN" i "MAX".
  Niewiele powyżej znaku "MIN".

Pytanie nr 9

Id: 6718
punkty: 1

W którym miejscu wskaźnika bagnetowego, powinien znajdować się ślad oleju, aby oznaczało to, że jego poziom jest nieprawidłowy?

  Niewiele poniżej znaku "MAX".
  Pomiędzy znakami "MIN" i "MAX".
  Poniżej znaku "MIN".

Pytanie nr 10

Id: 6719
punkty: 1

Czy wolno Ci eksploatować ciągnik rolniczy, jeśli poziom oleju na wskaźniku bagnetowym znajduje się poniżej znaku "min."

  Tak.
  Nie.
  Tak, ale tylko na czas dojazdu do najbliższego punktu serwisowego.

strona 1 z 3