Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem

strona 1 z 2

Pytanie nr 1

Id: 6663
punkty: 2

Czy kierując ciągnikiem rolniczym masz prawo ciągnąć przyczepę bez świateł odblaskowych bocznych?

  Tak.
  Nie.
  Tak, ale tylko krótszą niż 6 m.

Pytanie nr 2

Id: 6664
punkty: 2

W ile lusterek powinien być wyposażony ciągnik rolniczy?

  W jedno lusterko zewnętrzne po lewej stronie.
  W co najmniej dwa lusterka zewnętrzne, jedno po lewej, a drugie po prawej stronie.
  W trzy lusterka - zewnętrzne po lewej i prawej stronie oraz wewnętrzne.

Pytanie nr 3

Id: 6665
punkty: 2

Jaki jest kolor przewodu zasilającego w przyczepach z dwuobwodowym pneumatycznym układem hamulcowym?

  Czerwony.
  Żółty.
  Czarny.

Pytanie nr 4

Id: 6666
punkty: 2

Jaki jest kolor przewodu sterującego w przyczepach z dwuobwodowym pneumatycznym układem hamulcowym?

  Czerwony.
  Żółty.
  Czarny.

Pytanie nr 5

Id: 6667
punkty: 2

Jaki będzie skutek odłączenia od ciągnika rolniczego przewodu zasilającego przyczepy z dwuobwodowym pneumatycznym układem hamulcowym?

  Włączenie hamulców przyczepy.
  Wyłączenie hamulców przyczepy.
  Nie będzie to miało wpływu na działanie hamulców przyczepy.

Pytanie nr 6

Id: 6668
punkty: 2

W jakiej sytuacji masz obowiązek sprawdzić poziom płynu hamulcowego?

  Zawsze przed uruchomieniem silnika.
  Jeśli lampka sygnalizująca niski poziom płynu hamulcowego nie gaśnie lub zapala się w czasie jazdy.
  Przed każdym podłączeniem przyczepy.

Pytanie nr 7

Id: 6669
punkty: 2

Jaki kształt powinny mieć tylne światła odblaskowe przyczepy ciągniętej przez ciągnik rolniczy?

  Okrągły.
  Prostokątny.
  Trójkątny.

Pytanie nr 8

Id: 6670
punkty: 2

Jak powinien być oznakowany ciągnik rolniczy?

  Odblaskowym trójkątem ostrzegawczym.
  Trójkątną tablicą wyróżniającą.
  Prostokątną tablicą wyróżniającą.

Pytanie nr 9

Id: 6671
punkty: 2

Jak powinien być oznakowany zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego i przyczepy?

  Odblaskowym trójkątem ostrzegawczym.
  Trójkątną tablicą wyróżniającą.
  Prostokątną tablicą wyróżniającą.

Pytanie nr 10

Id: 6672
punkty: 2

Czy wyposażenie przyczepy w opony o różnej rzeźbie bieżnika jest dozwolone?

  Tak, na kołach tej samej osi.
  Tak, na kołach różnych osi.
  Nie.

strona 1 z 2