Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia

strona 1 z 2

Pytanie nr 1

Id: 6647
punkty: 2

Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz prowadzić ciągnik rolniczym bez przyczepy, na drodze za tym znakiem?

  30 km/h.
  40 km/h.
  50 km/h.

Pytanie nr 2

Id: 6648
punkty: 2

Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością masz prawo kierować ciągnikiem rolniczym z przyczepą, na drodze za tym znakiem?

  10 km/h.
  20 km/h.
  30 km/h.

Pytanie nr 3

Id: 6649
punkty: 2

Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością masz prawo jechać, kierując ciągnikiem rolniczym z przyczepą, na tak oznakowanej drodze?

  50 km/h, w godzinach 5.00-23.00.
  40 km/h.
  30 km/h.

Pytanie nr 4

Id: 6650
punkty: 2

Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością masz prawo jechać, kierując ciągnikiem rolniczym bez przyczepy, na drodze za tym znakiem?

  30 km/h.
  40 km/h, w godzinach 5.00-23.00.
  50 km/h, w godzinach 23.00-5.00.

Pytanie nr 5

Id: 6651
punkty: 2

Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością masz prawo jechać, kierując ciągnikiem rolniczym, przewożącym w przyczepie drużynę roboczą?

  20 km/h.
  30 km/h.
  40 km/h.

Pytanie nr 6

Id: 6652
punkty: 2

Ile osób, stanowiących drużynę roboczą, masz prawo przewozić w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy?

  10
  7
  5

Pytanie nr 7

Id: 6653
punkty: 2

Którą z wymienionych grup osób, masz prawo przewozić w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy?

  Drużynę roboczą składającą się z 7 osób.
  3 konwojentów w pozycji siedzącej znajdujących się pomiędzy ładunkiem, a przednią ścianą przyczepy.
  4 osoby wykonujące czynności ładunkowe, jadące w pozycji stojącej trzymając się uchwytów.

Pytanie nr 8

Id: 6654
punkty: 2

Czy kierując ciągnikiem rolniczym z przyczepą masz prawo wjechać na drogę oznaczoną tym znakiem?

  Tak, jeżeli masa przewożonego ładunku przekracza 2,5 t.
  Tak, jeżeli rzeczywista masa całkowita zespołu pojazdów przekracza 2,5 t.
  Tak, jeżeli rzeczywista masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 2,5 t.

Pytanie nr 9

Id: 6655
punkty: 2

Czy kierując ciągnikiem rolniczym masz prawo wjechać na drogę za tym znakiem?

  Tak, w każdym przypadku.
  Tak, jeśli wykonujesz na tej drodze prace remontowe.
  Nie, w żadnym przypadku.

Pytanie nr 10

Id: 6656
punkty: 2

W jaki sposób możesz skręcić w prawo ciągnikiem rolniczym z przyczepą, jeśli wymiary zespołu pojazdów uniemożliwiają rozpoczęcie manewru od prawej krawędzi jezdni?

  Możesz rozpocząć manewr nie trzymając się prawej krawędzi jezdni.
  Możesz najechać prawymi kołami na chodnik z zachowaniem szczególnej ostrożności.
  Możesz przejechać przez linię ciągłą.

strona 1 z 2