Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób

strona 1 z 2

Pytanie nr 1

Id: 6689
punkty: 3

Czy masz prawo pozostawić ciągnik rolniczy bez nadzoru, jeśli podłączone do niego narzędzia są podniesione?

  Tak.
  Nie.
  Tak, ale tylko do pięciu minut.

Pytanie nr 2

Id: 6690
punkty: 3

Kiedy masz prawo użyć światła oświetlającego przedmioty przydrożne (szperacza)?

  Podczas jazdy w obszarze zabudowanym.
  Podczas jazdy po drogach publicznych gruntowych.
  Podczas postoju.

Pytanie nr 3

Id: 6691
punkty: 3

Jak powinien zachować się kierujący ciągnikiem rolniczym wyprzedzanym przez inny pojazd?

  Zjechać jak najbardziej na prawo.
  Zatrzymać się.
  Zwiększyć prędkość.

Pytanie nr 4

Id: 6692
punkty: 3

W jakiej sytuacji celowe jest włączenie blokady mechanizmu różnicowego ciągnika rolniczego?

  Podczas wykonywania prac polowych.
  Podczas ciągnięcia dwóch przyczep.
  Podczas poślizgu dwóch kół napędowych.

Pytanie nr 5

Id: 6693
punkty: 3

Jak należy postąpić w przypadku podnoszenia się przedniej części ciągnika rolniczego po przyłączeniu do niego ciężkiego narzędzia?

  Zainstalować obciążniki kół przednich.
  Zainstalować obciążniki kół tylnych.
  Zmniejszyć ciśnienie w oponach.

Pytanie nr 6

Id: 6694
punkty: 3

W jaki sposób należy przewozić ładunek sypki?

  W szczelnej skrzyni ładunkowej z odpowiednimi zasłonami.
  W dowolnej skrzyni ładunkowej.
  W dowolnej skrzyni ładunkowej przykrytej plandeką.

Pytanie nr 7

Id: 6695
punkty: 3

Czy na przyczepie ciągnika rolniczego masz prawo przewozić ładunek powodujący przekroczenie jej dopuszczalnej ładowności?

  Tak.
  Tak, ale tylko podczas jazdy po drogach publicznych gruntowych.
  Nie.

Pytanie nr 8

Id: 6696
punkty: 3

Czy kierując ciągnikiem rolniczym, masz prawo przewozić pasażera?

  Tak, jeśli siedzi na błotniku.
  Tak, na siedzeniu dla pasażera.
  Tak, na tylnym zaczepie, pod warunkiem, że korzysta z uchwytu ręcznego.

Pytanie nr 9

Id: 6697
punkty: 3

Na jaką największą odległość od tylnej płaszczyzny obrysu przyczepy może wystawać przewożony na niej ładunek?

  2 m.
  5 m.
  0,5 m.

Pytanie nr 10

Id: 6698
punkty: 3

W jaki sposób prawidłowo oznakować ładunek wystający z tyłu przyczepy ciągnika rolniczego na odległość większą niż 0,5 m?

  Tarczą z pasami białymi i czerwonymi.
  Chorągiewką barwy czerwonej.
  Chorągiewką barwy pomarańczowej.

strona 1 z 2