Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Odstępy i hamowanie pojazdu, korzystanie z drogi

strona 1 z 2

Pytanie nr 1

Id: 6673
punkty: 3

Jaki czynnik, w zasadniczy sposób, decyduje o długości drogi nagłego (awaryjnego) hamowania ciągnika rolniczego?

  Czas reakcji kierowcy pojazdu.
  Rodzaj nawierzchni, po której porusza się pojazd.
  Rodzaj zastosowanego w pojeździe płynu hamulcowego.

Pytanie nr 2

Id: 6674
punkty: 3

Na co, przede wszystkim, powinieneś zwrócić uwagę dostosowując odległość ciągnika rolniczego od jadącego przed Tobą pojazdu?

  Tylko na rodzaj nawierzchni drogi.
  Na panujące warunki atmosferyczne i rodzaj nawierzchni.
  Tylko na natężenie ruchu.

Pytanie nr 3

Id: 6675
punkty: 3

Od czego, w zasadniczy sposób, zależy przyczepność opon ciągnika rolniczego do suchej jezdni?

  Od mocy silnika.
  Od rodzaju nawierzchni tej jezdni.
  Od sprawności układu kierowniczego.

Pytanie nr 4

Id: 6676
punkty: 3

Jakie mogą być skutki zmniejszenia przyczepności opon ciągnika do nawierzchni drogi, spowodowane zmianą jej stanu?

  Wydłużenie drogi hamowania.
  Skrócenie drogi hamowania.
  Brak możliwości hamowania.

Pytanie nr 5

Id: 7178
punkty: 3

Jaki odstęp powinieneś zachować jadąc za innym pojazdem?

  Uzależniony wyłącznie od twoich umiejętności i doświadczenia.
  Niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.
  Wynoszący co najmniej dwie długości twojego pojazdu niezależnie od prędkości i warunków panujących na drodze.

Pytanie nr 6

Id: 7179
punkty: 3

Jak, w przybliżeniu, wzrasta długość drogi hamowania pojazdu przy dwukrotnie większej prędkości?

  Czterokrotnie.
  Trzykrotnie.
  Dwukrotnie.

Pytanie nr 7

Id: 7180
punkty: 3

Na co, przede wszystkim, powinieneś zwrócić uwagę podczas wymijania innego pojazdu?

  Na prawidłowe ułożenie rąk na kierownicy.
  Na pojazdy jadące za Tobą.
  Na zachowanie bezpiecznego odstępu.

Pytanie nr 8

Id: 7181
punkty: 3

Od czego, w szczególności, zależy bezpieczny odstęp, który powinieneś zachować jadąc za innym pojazdem?

  Od prędkości, z jaką jedziesz.
  Od mocy silnika w pojeździe.
  Od szerokości jezdni.

Pytanie nr 9

Id: 7182
punkty: 3

Czego możesz się spodziewać, podczas gwałtownego hamowania, w takich warunkach drogowych?

  Zwiększonej przyczepności kół do jezdni.
  Zwiększonej siły tarcia.
  Zmniejszonej przyczepności kół do jezdni.

Pytanie nr 10

Id: 7183
punkty: 3

Od czego powinna być uzależniona odległość ciągnika rolniczego, od pojazdu poprzedzającego?

  Od panujących warunków i możliwego czasu reakcji kierującego.
  Tylko od panujących warunków atmosferycznych.
  Tylko od rodzaju nawierzchni drogi.

strona 1 z 2