Działy tematyczne
Działy tematyczne

Zakres specjalistyczny - kategorie C1, C

Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej

(Kod działu: Ca)


Zagrożenia związane z ruchem drogowym

(Kod działu: Cb)


Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu

(Kod działu: Cc)