Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, masy i wymiary pojazdu

strona 1 z 3

Pytanie nr 1

Id: 6749
punkty: 2

Jaką funkcję pełni układ przeciwblokujący (ABS)?

  Zapobiega zerwaniu przyczepności kół napędowych podczas rozpędzania pojazdu.
  Pozwala zachować zdolność manewrowania pojazdem podczas hamowania.
  Skraca drogę hamowania bez względu na warunki drogowe.

Pytanie nr 2

Id: 6750
punkty: 2

Jakiej prędkości nie pozwala przekroczyć homologowany ogranicznik prędkości, w który jest wyposażony samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony?

  70 km/h.
  85 km/h.
  90 km/h.

Pytanie nr 3

Id: 6751
punkty: 2

Jaka jest maksymalna dopuszczalna wysokość samochodu ciężarowego z ładunkiem?

  3,5 m.
  4,5 m.
  4 m.

Pytanie nr 4

Id: 6752
punkty: 2

Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość zespołu pojazdów złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy ciągniętej za tym pojazdem?

  18,75 m.
  22 m.
  16,5 m.

Pytanie nr 5

Id: 6754
punkty: 2

Jaki jest maksymalny dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu poruszającego się po drogach publicznych?

  9,5 tony.
  11,5 tony.
  16 ton.

Pytanie nr 6

Id: 6755
punkty: 2

Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t ciągnie przyczepę. O ile procent rzeczywista masa przyczepy może przekroczyć rzeczywistą masę ciągnącego ją samochodu?

  60%.
  50%.
  40%.

Pytanie nr 7

Id: 6756
punkty: 2

Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość wystającego ładunku, który przewozisz samochodem ciężarowym, licząc od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu?

  2 m.
  1,5 m.
  0,5 m.

Pytanie nr 8

Id: 6757
punkty: 2

Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość wystającego do przodu ładunku, który przewozisz samochodem ciężarowym, licząc od przedniej płaszczyzny obrysu pojazdu?

  2 m.
  1,5 m.
  0,5 m.

Pytanie nr 9

Id: 6758
punkty: 2

Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość pojazdu członowego?

  18,75 m.
  22 m.
  16,5 m.

Pytanie nr 10

Id: 7196
punkty: 2

Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość ładunku, który wystaje z przodu pojazdu, licząc od siedzenia dla kierującego?

  2 m.
  1,5 m.
  2,5 m.

strona 1 z 3