Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób, załadunek i rozładunek pojazdu, odpowiedzialność kierowcy/posiadacza pojazdu

strona 1 z 3

Pytanie nr 1

Id: 6794
punkty: 2

Czy ładunek przewożony samochodem ciężarowym może powodować przekroczenie dopuszczalnej ładowności?

  Tak, ale nie więcej niż o 20%.
  Tak, o ile nie zostaną przekroczone dopuszczalne naciski osi na jezdnię.
  Nie.

Pytanie nr 2

Id: 6795
punkty: 2

W jaki sposób należy umieścić ładunek w samochodzie ciężarowym?

  Tak, aby nie przekraczał całkowitej szerokości pojazdu.
  Tak, aby nie wystawał z tyłu na odległość większą niż 1 metr od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu.
  Tak, aby nie naruszał stateczności pojazdu i nie utrudniał kierowania.

Pytanie nr 3

Id: 6796
punkty: 2

Który sposób oznakowania ładunku wystającego ponad 0,5 m poza tylną płaszczyznę obrysu samochodu ciężarowego jest właściwy?

  Chorągiewka barwy czerwonej o wymiarach 30 cm x 30 cm.
  Odblaskowy trójkąt ostrzegawczy.
  Tarcza z pasami białymi i czerwonymi o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1000 cm2.

Pytanie nr 4

Id: 6798
punkty: 2

Czy masz prawo kierować samochodem ciężarowym, którego szerokość wraz z ładunkiem jest większa od dopuszczalnej?

  Tak, bez dodatkowego zezwolenia, jeśli trasa przewozu na to pozwala.
  Nie, w żadnym przypadku.
  Tak, ale tylko pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

Pytanie nr 5

Id: 6799
punkty: 2

Czy zamierzając kierować samochodem ciężarowym i wykonywać transport masz obowiązek upewnić się, że przewożony ładunek jest prawidłowo zabezpieczony?

  Tak, musisz sprawdzić zabezpieczenie i prawidłowość rozmieszczenia ładunku.
  Tak, ale tylko w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa transportu ładunku.
  Nie, kierujący nie odpowiada za załadunek, a jedynie za przewóz ładunku.

Pytanie nr 6

Id: 6800
punkty: 2

Do czego służy mata używana przy mocowaniu ładunku na samochodzie ciężarowym?

  Do zmniejszenia hałasu powodowanego przez ładunek.
  Do zwiększenia tarcia.
  Do zmniejszenia tarcia.

Pytanie nr 7

Id: 6801
punkty: 2

Czy położenie środka ciężkości ładunku przewożonego samochodem ciężarowym ma wpływ na stateczność pojazdu?

  Tak, może zmniejszyć stateczność pojazdu.
  Nie.
  Tak, ale wyłącznie na ostrych zakrętach.

Pytanie nr 8

Id: 6802
punkty: 2

Czy przy mocowaniu ładunku przewożonego samochodem ciężarowym masz prawo stosować łańcuchy stalowe?

  Tak.
  Nie, można stosować tylko pasy z włókien sztucznych.
  Nie, można stosować tylko liny stalowe.

Pytanie nr 9

Id: 6803
punkty: 2

Czy ładunki płynne w zbiornikach lub cysternach częściowo wypełnionych mogą wpływać na niestabilność pojazdu?

  Nie, jeśli objętość ładunku nie przekracza połowy zbiornika.
  Nie.
  Tak.

Pytanie nr 10

Id: 6804
punkty: 2

Czy przy transporcie ciężkich maszyn roboczych lub sprzętu budowlanego masz obowiązek używać odciągów stalowych i klinów?

  Tak.
  Nie, jeśli pojazdy transportowane są pozostawione z zaciągniętym hamulcem postojowym.
  Nie, na krótkie odległości można taki ładunek przewozić bez mocowania.

strona 1 z 3