Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czas pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów

strona 1 z 3

Pytanie nr 1

Id: 6759
punkty: 3

Jaki jest maksymalny czas pracy kierowcy w danej dobie, w przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej?

  8 godzin.
  10 godzin.
  12 godzin.

Pytanie nr 2

Id: 6760
punkty: 3

Jaki jest maksymalny, nieprzedłużony dzienny czas prowadzenia pojazdu kierowcy wykonującego przewóz drogowy?

  8 godzin.
  9 godzin.
  11 godzin.

Pytanie nr 3

Id: 6761
punkty: 3

Jaki jest maksymalny tygodniowy czas prowadzenia pojazdu kierowcy wykonującego przewóz drogowy?

  24 godziny.
  45 godzin.
  56 godzin.

Pytanie nr 4

Id: 6762
punkty: 3

Jaki jest minimalny regularny okres dziennego odpoczynku kierowcy wykonującego przewóz drogowy?

  9 kolejnych godzin.
  11 kolejnych godzin.
  13 godzin.

Pytanie nr 5

Id: 6763
punkty: 3

Jaka przerwa przysługuje kierowcy, wykonującemu przewóz drogowy, po okresie prowadzenia pojazdu trwającym nieprzerwanie cztery i pół godziny?

  Ciągła przerwa 30 minut.
  Dwie przerwy o łącznym czasie 30 minut przedzielone inną pracą.
  Ciągła przerwa 45 minut.

Pytanie nr 6

Id: 6764
punkty: 3

Ile godzin powinien trwać regularny tygodniowy okres odpoczynku kierowcy wykonującego przewóz drogowy?

  Co najmniej 24 kolejne godziny.
  Co najmniej 36 kolejnych godzin.
  Co najmniej 45 kolejnych godzin.

Pytanie nr 7

Id: 6765
punkty: 3

Ile godzin powinien trwać skrócony tygodniowy okres odpoczynku kierowcy wykonującego przewóz drogowy?

  Co najmniej 32 kolejne godziny.
  Co najmniej 24 kolejne godziny.
  Co najmniej 35 kolejnych godzin.

Pytanie nr 8

Id: 6766
punkty: 3

Jak często należy pobierać dane z karty kierowcy?

  Nie rzadziej niż co 14 dni.
  Nie rzadziej niż co 28 dni.
  Nie rzadziej niż co 1 miesiąc.

Pytanie nr 9

Id: 6767
punkty: 3

W jakiej pozycji należy ustawić przełącznik tachografu, jeżeli kierowca przez godzinę nadzoruje załadunek?

  A.
  B.
  C.

Pytanie nr 10

Id: 6768
punkty: 3

Jakiego okresu maksymalnie może dotyczyć kontrola drogowa czasu pracy kierowcy wykonującego przewóz drogowy?

  Bieżącego oraz poprzedniego tygodnia.
  Dnia bieżącego oraz poprzednich 15 dni.
  Dnia bieżącego oraz poprzednich 28 dni.

strona 1 z 3