Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Dokumenty dotyczące pojazdu i transportowe, wymagane w krajowym i międzynarodowym przewozie rzeczy i osób

strona 1 z 1

Pytanie nr 1

Id: 6811
punkty: 1

Który dokument masz obowiązek posiadać przy sobie wykonujący przewóz drogowy?

  Licencję uprawniającą do wykonywania transportu drogowego rzeczy.
  Zaświadczenie wskazujące przyczyny braku wykresówek lub nieużytkowania karty kierowcy.
  Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy.

Pytanie nr 2

Id: 6815
punkty: 1

Jaki dokument masz obowiązek posiadać przy sobie, gdy kierujesz pojazdem nienormatywnym?

  Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii.
  Dokument potwierdzający zawarcie umowy AC.
  Zezwolenie na wykonywanie pracy na stanowisku kierowcy.

Pytanie nr 3

Id: 6816
punkty: 1

Kto wydaje zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego?

  Zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ruch ma być wykonywany.
  Pracodawca.
  Właściwa komenda Policji.

Pytanie nr 4

Id: 6817
punkty: 1

Który dokument stwierdza dopuszczenie samochodu ciężarowego do ruchu?

  Prawo jazdy kategorii C.
  Dowód rejestracyjny.
  Lista przewozowa.

strona 1 z 1