Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Odstępy i hamowanie pojazdu

strona 1 z 2

Pytanie nr 1

Id: 290
punkty: 3

Jaką odległość należy zachować między jadącymi kolumnami samochodów ciężarowych?

  Nie mniejszą niż 800 metrów.
  Nie mniejszą niż 500 metrów.
  Nie mniejszą niż 200 metrów.

Pytanie nr 2

Id: 293
punkty: 3

Kierujesz samochodem ciężarowym. Który z wymienionych czynników jesteś zobowiązany uwzględnić, aby zachować bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu?

  Prędkość pojazdów.
  Moc silnika.
  Szerokość pojazdów.

Pytanie nr 3

Id: 6773
punkty: 3

Który z czynników, w zasadniczy sposób, decyduje o długości drogi awaryjnego hamowania samochodu ciężarowego?

  System kontroli trakcji pojazdu, jeżeli jest on w ten system wyposażony.
  Rodzaj nawierzchni, po której porusza się pojazd.
  Czas reakcji kierowcy pojazdu.

Pytanie nr 4

Id: 6774
punkty: 3

Od czego powinna być uzależniona odległość samochodu ciężarowego od poprzedzającego go pojazdu?

  Od panujących warunków i możliwego czasu reakcji kierującego.
  Tylko od panujących warunków atmosferycznych.
  Tylko od rodzaju nawierzchni drogi.

Pytanie nr 5

Id: 6775
punkty: 3

Jak, w przybliżeniu, wzrasta długość drogi hamowania samochodu ciężarowego przy dwukrotnym zwiększeniu prędkości?

  Dwukrotnie.
  Trzykrotnie.
  Czterokrotnie.

Pytanie nr 6

Id: 6776
punkty: 3

Który czynnik, w zasadniczy sposób, wpływa na siłę przyczepności opon samochodu ciężarowego do suchej jezdni?

  Rodzaju nawierzchni tej jezdni.
  Mocy silnika.
  Sprawności układu kierowniczego.

Pytanie nr 7

Id: 7200
punkty: 3

Jaki odstęp powinieneś zachować jadąc za innym pojazdem?

  Uzależniony wyłącznie od twoich umiejętności i doświadczenia.
  Niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.
  Wynoszący co najmniej dwie długości twojego pojazdu niezależnie od prędkości i warunków panujących na drodze.

Pytanie nr 8

Id: 7201
punkty: 3

Który czynnik ma zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo, gdy wymijasz inny pojazd?

  Prawidłowe ułożenie rąk na kierownicy.
  Pojazdy jadące za tobą.
  Zachowanie bezpiecznego odstępu.

Pytanie nr 9

Id: 7202
punkty: 3

Czego możesz się spodziewać podczas gwałtownego hamowania w takich warunkach drogowych?

  Zwiększonej przyczepności kół do jezdni.
  Zwiększonej siły tarcia.
  Zmniejszonej przyczepności kół do jezdni.

Pytanie nr 10

Id: 7227
punkty: 3

Jaki odstęp masz obowiązek zachować, wyprzedzając samochodem ciężarowym inny samochód ciężarowy?

  Bezpieczny.
  Co najmniej 1 metr.
  Co najmniej 2 metry.

strona 1 z 2