Działy tematyczne
Działy tematyczne

Zakres specjalistyczny - kategorie D1, D

Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej

(Kod działu: Da)


Zagrożenia związane z ruchem drogowym

(Kod działu: Db)


Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu

(Kod działu: Dc)