Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czas pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów

strona 1 z 3

Pytanie nr 1

Id: 6864
punkty: 3

Która z wymienionych czynności zaliczana jest do czasu pracy kierowcy wykonującego przewóz drogowy?

  Jazda obok kierowcy podczas realizacji przewozu w obsadzie podwójnej.
  Nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym.
  Odpoczynek w kabinie kierowcy.

Pytanie nr 2

Id: 6865
punkty: 3

Ile godzin może wynosić łączny czas prowadzenia pojazdu przez kierowcę wykonującego przewóz drogowy w dwóch kolejnych tygodniach?

  Co najwyżej 90 godzin.
  Co najwyżej 80 godzin.
  Co najwyżej 56 godzin.

Pytanie nr 3

Id: 6866
punkty: 3

Który z wymienionych harmonogramów jazdy jest dopuszczalny?

  2 godziny jazdy, 10 minut przerwy; 2,5 godziny jazdy, 35 minut przerwy.
  2 godziny jazdy, 15 minut przerwy; 2,5 godziny jazdy, 15 minut przerwy.
  2 godziny jazdy, 15 minut przerwy; 2,5 godziny jazdy, 30 minut przerwy.

Pytanie nr 4

Id: 6868
punkty: 3

Jakiego okresu maksymalnie może dotyczyć kontrola drogowa czasu pracy kierowcy autobusu?

  Dnia bieżącego oraz poprzednich 28 dni.
  Dnia bieżącego oraz poprzednich 14 dni.
  Bieżącego oraz poprzedniego tygodnia.

Pytanie nr 5

Id: 6869
punkty: 3

Jak często należy pobierać dane z karty kierowcy?

  Nie rzadziej niż co 14 dni.
  Nie rzadziej niż co 21 dni.
  Nie rzadziej niż co 28 dni.

Pytanie nr 6

Id: 6870
punkty: 3

Do jakiego rodzaju czynności kierowcy, zalicza się utrzymanie w czystości autobusu?

  Przerwa w pracy.
  Inna praca.
  Okres gotowości.

Pytanie nr 7

Id: 6871
punkty: 3

W jakiej pozycji należy ustawić przełącznik tachografu, jeżeli kierowca wykonuje czynności związane z utrzymaniem autobusu w czystości?

  A.
  B.
  C.

Pytanie nr 8

Id: 6872
punkty: 3

Jaki jest maksymalny czas pracy kierowcy w danej dobie, w przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej?

  8 godzin.
  10 godzin.
  12 godzin.

Pytanie nr 9

Id: 6873
punkty: 3

Ile godzin minimalnie wynosi regularny okres dziennego odpoczynku kierowcy autobusu?

  9 kolejnych godzin.
  11 kolejnych godzin.
  13 godzin.

Pytanie nr 10

Id: 6874
punkty: 3

Czy godziny, odbierane jako rekompensata za skrócony odpoczynek tygodniowy, mogą być dzielone?

  Tak, na dwie równe części.
  Tak, zależy to od decyzji kierowcy.
  Nie.

strona 1 z 3