Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Odstępy i hamowanie pojazdu

strona 1 z 2

Pytanie nr 1

Id: 6877
punkty: 3

Który z wymienionych czynników w zasadniczy sposób decyduje o długości drogi hamowania autobusu?

  System kontroli trakcji, jeżeli pojazd jest w ten system wyposażony.
  Czas reakcji kierującego.
  Rodzaj nawierzchni, po której porusza się pojazd.

Pytanie nr 2

Id: 6878
punkty: 3

Do którego z wymienionych czynników należy dostosować odległość autobusu od poprzedzającego go pojazdu?

  Do doświadczenia kierującego.
  Do panujących warunków atmosferycznych i stanu nawierzchni.
  Do dopuszczalnej prędkości na danym odcinku drogi.

Pytanie nr 3

Id: 6879
punkty: 3

Jak, w przybliżeniu, wzrasta długość drogi hamowania autobusu przy dwukrotnie większej prędkości?

  Dwukrotnie.
  Trzykrotnie.
  Czterokrotnie.

Pytanie nr 4

Id: 6880
punkty: 3

Od czego, w zasadniczy sposób, zależy przyczepność opon autobusu do suchej jezdni?

  Od rodzaju nawierzchni tej jezdni.
  Od mocy silnika.
  Od sprawności układu kierowniczego.

Pytanie nr 5

Id: 6881
punkty: 3

Z jaką prędkością możesz jechać kierując autobusem?

  Zapewniającą panowanie nad pojazdem.
  Dopuszczalną na danym odcinku niezależnie od panujących warunków na drodze.
  Określoną przez ogranicznik prędkości niezależnie od panujących warunków na drodze.

Pytanie nr 6

Id: 6882
punkty: 3

Z jaką prędkością możesz jechać kierując autobusem?

  Dopuszczalną przez ogranicznik prędkości niezależnie od natężenia ruchu.
  Dopuszczalną na danym odcinku niezależnie od panujących warunków na drodze.
  Nieutrudniającą jazdy innym kierującym.

Pytanie nr 7

Id: 6883
punkty: 3

Jaki minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu musisz zachować kierując autobusem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m?

  30 m.
  50 m.
  80 m.

Pytanie nr 8

Id: 6884
punkty: 3

Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu powinieneś zachować na drodze za tym znakiem kierując autobusem o długości powyżej 7 m?

  Umożliwiający pojazdom wyprzedzającym bezpieczny wjazd przed autobus.
  Co najmniej 50 m.
  Co najmniej 80 m.

Pytanie nr 9

Id: 6885
punkty: 3

Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu powinieneś zachować kierując autobusem w obszarze zabudowanym?

  Umożliwiający pojazdom wyprzedzającym bezpieczny wjazd przed autobus.
  Co najmniej 50 m na drodze jednojezdniowej.
  Niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania poprzedzającego pojazdu.

Pytanie nr 10

Id: 6886
punkty: 3

Jaka odległość powinna być zachowana pomiędzy zorganizowanymi kolumnami autobusów?

  Co najmniej 100 m.
  Co najmniej 200 m.
  Co najmniej 500 m.

strona 1 z 2