Działy tematyczne
Działy tematyczne

Zakres specjalistyczny - kategorie B1, B

Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej

(Kod działu: Ba)


Zagrożenia związane z ruchem drogowym

(Kod działu: Bb)


Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu

(Kod działu: Bc)