Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty

strona 1 z 3

Pytanie nr 1

Id: 1848
punkty: 1

Który z dokumentów jesteś obowiązany mieć przy sobie, kierując samochodem osobowym?

  Wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu.
  Kartę pojazdu.
  Prawo jazdy.

Pytanie nr 2

Id: 1864
punkty: 1

Jakiej kategorii prawo jazdy jest wymagane, gdy chcesz kierować czterokołowcem innym niż lekki?

  B1.
  A.
  AM.

Pytanie nr 3

Id: 1866
punkty: 1

Który z obowiązków dotyczy właściciela samochodu osobowego?

  Poddawanie pojazdu okresowym badaniom technicznym.
  Zawarcie umowy ubezpieczenia NW.
  Zawarcie umowy ubezpieczenia Autocasco.

Pytanie nr 4

Id: 6413
punkty: 1

W jakim terminie masz obowiązek przeprowadzać okresowe badanie techniczne samochodu osobowego?

  Zawsze co 3 lata.
  Zawsze co 2 lata.
  Przed upływem terminu podanego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Pytanie nr 5

Id: 6414
punkty: 1

Czy masz prawo kierować samochodem osobowym, posiadając prawo jazdy, którego termin ważności upłynął?

  Tak, przez 7 dni po upływie terminu ważności.
  Tak, przez 14 dni po upływie terminu ważności.
  Nie.

Pytanie nr 6

Id: 6416
punkty: 1

W jakim przypadku masz obowiązek przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne samochodu osobowego?

  Po zmianie właściciela pojazdu.
  Po skierowaniu przez organ kontroli ruchu drogowego.
  Po wygaśnięciu umowy ubezpieczenia OC.

Pytanie nr 7

Id: 6417
punkty: 1

Co powinien zrobić właściciel samochodu osobowego w przypadku utraty tablicy rejestracyjnej?

  Jeździć z jedną tablicą.
  Niezwłocznie zastąpić tablicę rejestracyjną inną, bez znaku legalizacji.
  Wystąpić z wnioskiem o wydanie zalegalizowanego wtórnika tablicy rejestracyjnej.

Pytanie nr 8

Id: 6419
punkty: 1

Gdzie należy przeprowadzać okresowe badania techniczne pojazdu?

  W każdym dobrze wyposażonym warsztacie samochodowym.
  W autoryzowanej stacji napraw, która serwisuje pojazd.
  W podstawowej lub okręgowej stacji kontroli pojazdów.

Pytanie nr 9

Id: 6422
punkty: 1

Czy masz prawo kierować czterokołowcem, posiadając nieważne prawo jazdy kategorii B1?

  Tak, przez 7 dni po upływie terminu ważności.
  Tak, przez 14 dni po upływie terminu ważności.
  Nie.

Pytanie nr 10

Id: 6423
punkty: 1

W jakim przypadku masz obowiązek przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne czterokołowego pojazdu samochodowego o masie własnej 500 kg?

  Po zmianie właściciela pojazdu.
  Po skierowaniu przez organ kontroli ruchu drogowego.
  Po wygaśnięciu umowy ubezpieczenia OC.

strona 1 z 3