Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, korzystanie z pasów, zagłówków i fotelików

strona 1 z 2

Pytanie nr 1

Id: 3722
punkty: 3

Na którym zdjęciu zagłówek jest dobrze ustawiony?

  A
  B
  C

Pytanie nr 2

Id: 3723
punkty: 3

Który z wymienionych elementów stanowi obowiązkowe wyposażenie każdego samochodu osobowego?

  Trójkąt ostrzegawczy.
  Apteczka.
  Koło zapasowe.

Pytanie nr 3

Id: 3724
punkty: 3

Który z wymienionych elementów stanowi obowiązkowe wyposażenie każdego samochodu osobowego?

  Apteczka.
  Gaśnica.
  Koło zapasowe.

Pytanie nr 4

Id: 4483
punkty: 3

Która osoba ma obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa?

  Osoba przewożona na wózku inwalidzkim.
  Kierujący pojazdem.
  Kobieta w widocznej ciąży.

Pytanie nr 5

Id: 4484
punkty: 3

Jaką funkcję pełni dobrze ustawiony zagłówek w razie wypadku drogowego?

  Chroni czubek głowy.
  Chroni kręgi szyjne.
  Chroni plecy.

Pytanie nr 6

Id: 4485
punkty: 3

Jaki wpływ ma stosowanie pasów bezpieczeństwa na powstanie obrażeń ciężkich przy zderzeniach czołowych?

  zmniejsza ryzyko powstania obrażeń ciężkich lub śmiertelnych.
  zwiększa ryzyko powstania obrażeń lekkich.
  nie ma wpływu na ryzyko powstania obrażeń bez względu na ich rodzaj.

Pytanie nr 7

Id: 4486
punkty: 3

W której sytuacji zapięty pas bezpieczeństwa nie będzie działał właściwie?

  Gdy jest on skręcony.
  Gdy jego górna część jest umieszczona poniżej szyi.
  Gdy jest on napięty.

Pytanie nr 8

Id: 6336
punkty: 3

Jak powinien być ustawiony zagłówek?

  Tak, aby jego górna część znajdowała się na wysokości czubka głowy.
  Tak, aby jego górna część znajdowała się powyżej czubka głowy.
  Tak, aby jego górna część znajdowała się na wysokości szyi.

Pytanie nr 9

Id: 6337
punkty: 3

Jaką funkcję spełnia system przeciwblokujący (ABS)?

  Skraca drogę hamowania w każdych warunkach.
  Zapobiega zerwaniu przyczepności opon podczas przyspieszania.
  Ułatwia omijanie przeszkód w czasie hamowania.

Pytanie nr 10

Id: 6338
punkty: 3

Jak osiągnąć najkrótszą drogę hamowania pojazdem wyposażonym w układ przeciwblokujący (ABS)?

  Hamując pulsacyjnie.
  Delikatnie wciskając pedał hamulca.
  Maksymalnie wciskając pedał hamulca.

strona 1 z 2