Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Odstępy i hamowanie pojazdu

strona 1 z 4

Pytanie nr 1

Id: 3625
punkty: 3

Jaki odstęp należy zachować podczas wymijania samochodem osobowym innego pojazdu?

  Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 1,5 metra.
  Bezpieczny, uzależniony od szerokości jezdni i warunków ruchu.
  Bezpieczny, czyli zawsze taki sam.

Pytanie nr 2

Id: 3626
punkty: 3

Podczas wykonywania którego z wymienionych manewrów masz obowiązek zachować odstęp nie mniejszy niż 1 metr od pojazdu?

  Wymijania samochodu osobowego.
  Wyprzedzania roweru.
  Omijania dowolnego pojazdu.

Pytanie nr 3

Id: 3627
punkty: 3

Jaki odstęp należy zachować podczas omijania samochodem osobowym przeszkody na drodze?

  Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 0,8 metra.
  Bezpieczny, czyli zawsze jednakowy.
  Bezpieczny, uzależniony od szerokości jezdni i warunków ruchu.

Pytanie nr 4

Id: 3628
punkty: 3

Jaki odstęp należy zachować podczas wyprzedzania samochodu osobowego?

  Bezpieczny, uzależniony od szerokości jezdni i warunków ruchu.
  Bezpieczny, ale większy niż 1,5 metra.
  Bezpieczny, ale mniejszy niż 0,5 metra.

Pytanie nr 5

Id: 3629
punkty: 3

Jaki odstęp należy zachować podczas wyprzedzania motocykla?

  Bezpieczny, ale nie większy niż 0,5 metra.
  Bezpieczny, ale nie większy niż 1 metr.
  Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 1 metr.

Pytanie nr 6

Id: 3630
punkty: 3

Jaki odstęp należy zachować podczas wyprzedzania kolumny pieszych?

  Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 0,6 metra.
  Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 0,8 metra.
  Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 1 metr.

Pytanie nr 7

Id: 3634
punkty: 3

Jak dwukrotne zwiększenie prędkości samochodu osobowego wpływa na długość jego drogi hamowania?

  Zwiększa dwukrotnie długość drogi hamowania.
  Zwiększa czterokrotnie długość drogi hamowania.
  Nie powoduje zmiany długości drogi hamowania.

Pytanie nr 8

Id: 3650
punkty: 3

Jak duży odstęp od poprzedzającego pojazdu należy utrzymywać, kierując samochodem osobowym poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości 600 metrów?

  Nie mniejszy niż 50 metrów.
  Nie mniejszy niż 40 metrów.
  Nie mniejszy niż 30 metrów.

Pytanie nr 9

Id: 3651
punkty: 3

Który z czynników ma bezpośredni wpływ na długość drogi zatrzymania samochodu osobowego?

  Czas reakcji kierującego pojazdem.
  Masa pasażerów.
  Masa pojazdu.

Pytanie nr 10

Id: 3652
punkty: 3

Który z czynników ma bezpośredni wpływ na długość drogi zatrzymania samochodu osobowego?

  Masa pasażera.
  Prędkość i stan nawierzchni.
  Masa pojazdu.

strona 1 z 4