Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze

strona 1 z 6

Pytanie nr 1

Id: 3784
punkty: 1

Jaka jest dopuszczalna minimalna głębokość bieżnika w oponie niewyposażonej we wskaźnik granicznego jej zużycia?

  1,6 milimetra.
  2,6 milimetra.
  3 milimetry.

Pytanie nr 2

Id: 3785
punkty: 1

Która z wymienionych usterek, uniemożliwia bezpieczne używanie samochodu w ruchu drogowym?

  Zanieczyszczony wkład filtra powietrza.
  Przegrzewające się elektrody świec zapłonowych.
  Przepalona żarówka tylnego lewego kierunkowskazu.

Pytanie nr 3

Id: 3882
punkty: 1

Które z wymienionych działań należy podjąć, gdy w czasie jazdy zaświeci się na czerwono lampka kontrolna układu hamulcowego?

  Zmniejszyć prędkość i czekać, aż lampka zgaśnie.
  Zatrzymać pojazd i sprawdzić poziom płynu hamulcowego.
  Kontynuować jazdę i zgłosić ten stan przy najbliższych badaniach okresowych pojazdu.

Pytanie nr 4

Id: 3885
punkty: 1

O czym ostrzega świecąca się na czerwono w czasie jazdy samochodem osobowym lampka kontrolna układu chłodzenia?

  O zbyt wysokiej temperaturze płynu chłodniczego.
  O zbyt niskiej temperaturze płynu chłodniczego.
  O zbyt niskim poziomie płynu do spryskiwania szyby.

Pytanie nr 5

Id: 3889
punkty: 1

Która z wymienionych okoliczności może świadczyć o złym stanie technicznym samochodu osobowego?

  Emisja bezbarwnych spalin.
  Pozostawione na miejscu parkowania ślady wycieków płynów eksploatacyjnych.
  Zaświecenie się na czerwono lampki kontrolnej ładowania akumulatora przed uruchomieniem silnika.

Pytanie nr 6

Id: 3890
punkty: 1

Który z wymienionych przypadków może świadczyć o złym stanie technicznym samochodu osobowego?

  Emisja czarnych lub niebieskich gęstych spalin.
  Emisja bezbarwnych spalin.
  Zaświecenie się na czerwono lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnikowego przed uruchomieniem silnika.

Pytanie nr 7

Id: 3891
punkty: 1

W którym z wymienionych przypadków, używanie samochodu osobowego nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego?

  Nadmiernie zużyte klocki lub tarcze hamulcowe.
  Uszkodzone przednie amortyzatory.
  Krótkotrwałe użycie koła dojazdowego, gdy jedna z opon uległa uszkodzeniu.

Pytanie nr 8

Id: 4472
punkty: 1

W którym z wymienionych przypadków regularne wykonywanie badania technicznego pojazdu ma wpływ na jego bezpieczne używanie w ruchu drogowym?

  Wyłącznie po upływie okresu gwarancji pojazdu.
  Tylko w okresie gwarancji pojazdu.
  W całym okresie używania pojazdu.

Pytanie nr 9

Id: 4479
punkty: 1

O czym ostrzega, świecąca się na czerwono w czasie jazdy samochodem osobowym, lampka kontrolna z symbolem akumulatora?

  O uszkodzeniu akumulatora.
  O całkowitym rozładowaniu się akumulatora.
  O nieprawidłowo działającym ładowaniu akumulatora.

Pytanie nr 10

Id: 4481
punkty: 1

Który z wymienionych skutków może zostać wywołany przez kontynuowanie jazdy przy świecącej się na czerwono lampce kontrolnej ciśnienia oleju silnikowego?

  Poważne uszkodzenie silnika.
  Uszkodzenie hamulców.
  Uszkodzenie mechanizmów przeniesienia napędu.

strona 1 z 6