Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

strona 7 z 9

Pytanie nr 61

Id: 8633
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie przed zapaleniem się sygnału czerwonego?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 62

Id: 8634
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 63

Id: 8638
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji sygnał świetlny nadawany dla twojego kierunku ruchu zezwala na wjazd za sygnalizator?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 64

Id: 8640
punkty: 3

Czy na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną zabrania się wyprzedzania motorowerów i motocykli?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 65

Id: 8642
punkty: 3

Czy sygnał ten (czerwony i żółty nadawane jednocześnie) zezwala na wjazd za sygnalizator?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 66

Id: 8644
punkty: 3

Czy w widocznej sytuacji z tego pasa ruchu dopuszczalne jest tylko skręcanie w lewo na skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 67

Id: 8645
punkty: 3

Czy w widocznej sytuacji z tego pasa ruchu możliwe jest tylko zawracanie na skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 68

Id: 8646
punkty: 3

Czy widoczny sygnał zezwala na skręcenie w prawo bez zatrzymania?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 69

Id: 8647
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w przedstawionej sytuacji możesz bezkolizyjnie skręcić w lewo?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 70

Id: 8648
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w przedstawionej sytuacji na tym skrzyżowaniu masz prawo zawrócić?

  Tak
  Nie

strona 7 z 9