Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

strona 8 z 9

Pytanie nr 71

Id: 8650
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji chcąc skręcić w prawo musisz zatrzymać się przed sygnalizatorem?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 72

Id: 8654
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać za sygnalizator?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 73

Id: 8656
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność i oczekiwać na zmianę sygnalizacji świetlnej?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 74

Id: 8658
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy widoczne sygnały zezwalają na skręt w lewo bez zatrzymania?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 75

Id: 8660
punkty: 3

Czy w widocznej sytuacji dopuszczalne jest skręcanie w lewo i zawracanie na skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 76

Id: 8662
punkty: 3

Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek oczekiwać na wjazd na skrzyżowanie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 77

Id: 8663
punkty: 3

Czy w widocznej sytuacji powinieneś przygotować się do jazdy?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 78

Id: 9475
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

W przedstawionej sytuacji sygnalizator kierunkowy zezwala na jazdę w prawo. Czy masz pierwszeństwo przed rowerzystą czekającym na przejeździe dla rowerów?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 79

Id: 9754
punkty: 3

Czy w przedstawionej sytuacji skręcając w lewo możesz wjechać na skrzyżowanie jeśli nie ma na nim miejsca do kontynuowania jazdy?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 80

Id: 10223
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji należy zatrzymać się przed widoczną linią bezwzględnego zatrzymania - stop?

  Tak
  Nie

strona 8 z 9