Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

strona 6 z 9

Pytanie nr 51

Id: 7142
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy widoczny na skrzyżowaniu sygnał zielony oznacza bezkolizyjny skręt w lewo?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 52

Id: 7143
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji możesz opuścić skrzyżowanie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 53

Id: 7144
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji możesz skręcić w prawo, jeżeli nie utrudni to ruchu pieszym i pojazdom poruszającym się drogą poprzeczną?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 54

Id: 7145
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji skręcając w lewo masz pierwszeństwo przed rowerzystą?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 55

Id: 7254
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji możesz skręcić w prawo przed tramwajem?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 56

Id: 7360
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji, skręcając w lewo, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym z przeciwka na wprost?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 57

Id: 7361
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo pod warunkiem upewnienia się, że nie utrudnisz ruchu innym jego uczestnikom?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 58

Id: 8629
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy sygnał żółty pulsujący na sygnalizatorze wskazuje pierwszeństwo przejazdu na tym skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 59

Id: 8630
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo zawrócić na skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 60

Id: 8631
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w przedstawionej sytuacji przed wjazdem na skrzyżowanie obowiązkowo trzeba się zatrzymać?

  Tak
  Nie

strona 6 z 9