Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

strona 10 z 13

Pytanie nr 91

Id: 8587
punkty: 3

Czy wjeżdżając na widoczne skrzyżowanie o ruchu okrężnym masz pierwszeństwo względem uczestników ruchu znajdujących się już na tym skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 92

Id: 8588
punkty: 3

Czy zamierzając jechać prosto przez to skrzyżowanie masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 93

Id: 8590
punkty: 3

Masz zamiar kontynuować jazdę w lewo na najbliższym skrzyżowaniu. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które zbliżają się z przeciwka?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 94

Id: 8591
punkty: 3

Masz zamiar skręcić w prawo na widocznym skrzyżowaniu. Czy w związku z tym masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które zbliżają się z lewej strony?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 95

Id: 8592
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy jadąc prosto przez to skrzyżowanie masz pierwszeństwo przed pojazdem z prawej strony?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 96

Id: 8595
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu należy zachować szczególną ostrożność?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 97

Id: 8598
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w przedstawionej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem z prawej strony?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 98

Id: 8614
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy zamierzając kontynuować jazdę drogą z pierwszeństwem, masz obowiązek włączyć lewy kierunkowskaz?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 99

Id: 8620
punkty: 3

Czy w tej sytuacji, skręcając w prawo na skrzyżowaniu, wjedziesz na drogę z pierwszeństwem?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 100

Id: 8625
punkty: 3

Czy wjeżdżając na widoczne skrzyżowanie masz obowiązek - w razie potrzeby - ustąpić pierwszeństwa uczestnikom ruchu nadjeżdżającym z lewej strony?

  Tak
  Nie

strona 10 z 13