Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

strona 11 z 13

Pytanie nr 101

Id: 8627
punkty: 3

Masz zamiar przejechać na wprost przez widoczne skrzyżowanie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które nadjeżdżają z lewej strony?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 102

Id: 9425
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania na którym musisz ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 103

Id: 9426
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania równorzędnego?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 104

Id: 9427
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w przedstawionej sytuacji na najbliższym skrzyżowaniu pojazd nadjeżdżający z prawej strony ma pierwszeństwo przejazdu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 105

Id: 9430
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

W przedstawionej sytuacji na najbliższym skrzyżowaniu zamierzasz skręcić w prawo. Czy musisz ustąpić pierwszeństwa przejazdu rowerzystom jadącym z naprzeciwka i skręcającym w lewo?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 106

Id: 9431
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

W przedstawionej sytuacji na najbliższym skrzyżowaniu zamierzasz skręcić w lewo. Czy musisz ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 107

Id: 9434
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w przedstawionej sytuacji jadąc w lewo za widocznym znakiem opuścisz drogę z pierwszeństwem przejazdu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 108

Id: 9443
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy widoczny w przedstawionej sytuacji znak "Stop" wyznacza dokładne miejsce wymaganego zatrzymania pojazdu przed wjazdem na skrzyżowanie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 109

Id: 9446
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

W przedstawionej sytuacji zamierzasz jechać na wprost. Czy musisz się zatrzymać przed wjazdem na skrzyżowanie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 110

Id: 9447
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w przedstawionej sytuacji zamierzając skręcić w lewo masz pierwszeństwo przed pieszym?

  Tak
  Nie

strona 11 z 13