Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

strona 9 z 13

Pytanie nr 81

Id: 8562
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w przedstawionej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem z lewej strony?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 82

Id: 8563
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w przedstawionej sytuacji powinieneś ustąpić pierwszeństwa pojazdom wyjeżdżającym z lewej strony?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 83

Id: 8564
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w przedstawionej sytuacji powinieneś ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z prawej strony?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 84

Id: 8565
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w przedstawionej sytuacji wjeżdżając na to skrzyżowanie musisz się bezwzględnie zatrzymać?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 85

Id: 8573
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji skręcając w lewo na skrzyżowaniu, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z prawej strony?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 86

Id: 8576
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania równorzędnego?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 87

Id: 8577
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w widocznej sytuacji zbliżasz się do drogi z pierwszeństwem?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 88

Id: 8579
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy wjeżdżając na to skrzyżowanie masz pierwszeństwo przed pojazdem z lewej strony?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 89

Id: 8584
punkty: 3

Czy w tej sytuacji, zamierzając jechać prosto przez skrzyżowanie, masz pierwszeństwo przed innymi uczestnikami ruchu drogowego?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 90

Id: 8586
punkty: 3

Czy w widocznej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem poruszającym się jezdnią poprzeczną?

  Tak
  Nie

strona 9 z 13