Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające

strona 11 z 18

Pytanie nr 101

Id: 8472
punkty: 1

Czy w widocznej sytuacji masz prawo zmienić pas ruchu na prawy?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 102

Id: 8474
punkty: 1

Czy z tego pasa ruchu masz prawo pojechać prosto przez skrzyżowanie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 103

Id: 8477
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w przedstawionej sytuacji wjeżdżasz na drogę ekspresową?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 104

Id: 8479
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji jesteś uprzedzany, że skręcając w prawo za znakiem wjedziesz na drogę bez przejazdu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 105

Id: 8484
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji znajdujesz się na drodze z pierwszeństwem?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 106

Id: 8494
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji skręcając na skrzyżowaniu zgodnie ze znakiem poziomym masz obowiązek włączyć prawy kierunkowskaz?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 107

Id: 8495
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji widoczny bezpośrednio przed tobą znak poziomy wyznacza miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakiem pionowym B-20 „STOP”?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 108

Id: 8497
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji zatrzymanie pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa powinno nastąpić bezpośrednio przed linią bezwzględnego zatrzymania?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 109

Id: 8498
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy widoczne znaki poziome w postaci strzałek na jezdni, nakazują jazdę tylko we wskazanym kierunku, z pasów ruchu, na których się znajdują?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 110

Id: 8501
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy widoczny znak poziomy rozdziela pasy ruchu przeznaczone dla ruchu o tym samym kierunku jazdy?

  Tak
  Nie

strona 11 z 18