Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające

strona 12 z 18

Pytanie nr 111

Id: 8504
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy z tego pasa ruchu dozwolona jest jazda tylko prosto przez skrzyżowanie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 112

Id: 8511
punkty: 1

Czy na drodze wewnętrznej, oznaczonej odpowiednim znakiem drogowym, masz obowiązek stosować się do umieszczonych tutaj znaków drogowych?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 113

Id: 8515
punkty: 1

Czy w widocznej sytuacji znajdujesz się na drodze z pierwszeństwem?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 114

Id: 8516
punkty: 1

Czy zbliżasz się do miejsca, gdzie rowerzyści mogą przejeżdżać poprzecznie jezdnię?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 115

Id: 8517
punkty: 1

Czy zbliżasz się do przejazdu dla rowerzystów i przejścia dla pieszych?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 116

Id: 8519
punkty: 1

Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek jak najszybciej powrócić na prawą część jezdni?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 117

Id: 8521
punkty: 1

Czy w widocznej sytuacji znaki poziome na jezdni zezwalają na zmianę pasa ruchu na lewy?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 118

Id: 8522
punkty: 1

Czy wyjeżdżając za te znaki informacyjne włączasz się do ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 119

Id: 8524
punkty: 1

Czy z tego pasa ruchu po zmianie sygnału na zielony masz prawo skręcić w lewo na skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 120

Id: 8528
punkty: 1

Czy kierując pojazdem silnikowym masz obowiązek stosować się do poleceń i sygnałów wydawanych w nocy poza obszarem zabudowanym przez pracownika kolejowego na przejeździe kolejowym?

  Tak
  Nie

strona 12 z 18