Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające

strona 10 z 18

Pytanie nr 91

Id: 8448
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji widząc ten znak poziomy w postaci trójkątów masz obowiązek każdorazowego zatrzymania się przed wjazdem na drogę z pierwszeństwem?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 92

Id: 8449
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji zatrzymanie pojazdu może nastąpić za linią warunkowego zatrzymania złożoną z prostokątów?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 93

Id: 8455
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy z tego pasa ruchu masz prawo jechać prosto przez skrzyżowanie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 94

Id: 8456
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy zamierzając skręcić w lewo na tym skrzyżowaniu należy zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 95

Id: 8462
punkty: 1

Czy w tej sytuacji jadący z przeciwka ma pierwszeństwo?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 96

Id: 8464
punkty: 1

Czy w tej sytuacji pojazd nadjeżdżający z przeciwka ma pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 97

Id: 8467
punkty: 1

Czy masz prawo wjechać na lewą część jezdni, aby upewnić się o możliwości wyprzedzania?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 98

Id: 8469
punkty: 1

Czy w tej sytuacji znak poziomy zabrania wjeżdżania na lewy pas ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 99

Id: 8470
punkty: 1

Czy w widocznej sytuacji masz prawo zmienić pas ruchu i pojechać prosto przez skrzyżowanie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 100

Id: 8471
punkty: 1

Czy w widocznej sytuacji masz prawo zmienić pas ruchu na lewy z zachowaniem szczególnej ostrożności?

  Tak
  Nie

strona 10 z 18