Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaki zakazu, nakazu

strona 9 z 14

Pytanie nr 81

Id: 8374
punkty: 3

Czy na tym skrzyżowaniu zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić przed znakiem „STOP”?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 82

Id: 8378
punkty: 3

Czy w tej sytuacji zamierzając kontynuować jazdę prosto przez skrzyżowanie masz obowiązek zatrzymać się przed znakiem „STOP”?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 83

Id: 8380
punkty: 3

Czy w widocznej sytuacji dopuszczalne jest zawracanie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 84

Id: 8382
punkty: 3

Czy w widocznej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę bez zatrzymania się?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 85

Id: 8383
punkty: 3

Czy w widocznej sytuacji masz prawo przejechać przez przejazd bez zatrzymania się, jeżeli nie nadjeżdża pojazd szynowy?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 86

Id: 8386
punkty: 3

Czy w widocznej sytuacji masz prawo wjechać na przejazd kolejowy bez zatrzymania się, jeżeli nie zbliża się pojazd szynowy?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 87

Id: 8387
punkty: 3

Czy w widocznej sytuacji masz prawo zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 88

Id: 8388
punkty: 3

Czy w widocznej sytuacji masz prawo zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 89

Id: 8389
punkty: 3

Czy w widocznej sytuacji masz prawo zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 90

Id: 8391
punkty: 3

Czy w widocznej sytuacji masz prawo zawrócić na skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

strona 9 z 14