Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaki zakazu, nakazu

strona 8 z 14

Pytanie nr 71

Id: 8363
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na drogę za tym znakiem pionowym, jeżeli nie utrudnisz ruchu innym pojazdom?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 72

Id: 8364
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania się?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 73

Id: 8365
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz prawo pojechać prosto przez skrzyżowanie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 74

Id: 8366
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji zatrzymanie pojazdu, w celu ustąpienia pierwszeństwa, powinno nastąpić każdorazowo przed znakiem „STOP”?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 75

Id: 8367
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji, skręcając w prawo, możesz wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 76

Id: 8368
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy widoczne oznakowanie wskazuje, że powinieneś skręcić w prawo w najbliższą jezdnię?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 77

Id: 8369
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy zakaz wyrażony tym znakiem obowiązuje za najbliższym skrzyżowaniem?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 78

Id: 8371
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy zakaz wyrażony tym znakiem pionowym zabrania skręcania w lewo na najbliższym skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 79

Id: 8372
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy zakaz wyrażony umieszczonym z prawej strony jezdni znakiem pionowym obowiązuje od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania włącznie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 80

Id: 8373
punkty: 3

Czy na tym skrzyżowaniu dopuszczalne jest skręcenie w prawo bez uprzedniego zatrzymania się?

  Tak
  Nie

strona 8 z 14