Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaki zakazu, nakazu

strona 10 z 14

Pytanie nr 91

Id: 8392
punkty: 3

Czy w widocznej sytuacji, w czasie nadawania tego sygnału świetlnego masz prawo skręcić w lewo na skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 92

Id: 8393
punkty: 3

Czy widoczny znak zakazu zabrania skręcania w lewo na skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 93

Id: 8400
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek każdorazowo zatrzymać swój pojazd przed wjazdem na skrzyżowanie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 94

Id: 8401
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji powinieneś kontynuować jazdę prosto przez skrzyżowanie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 95

Id: 8402
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji przed wykonaniem manewru skrętu w prawo, masz obowiązek zatrzymać się przed jezdnią poprzeczną?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 96

Id: 8403
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji zabrania się wjazdu na jezdnię za tym znakiem pionowym?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 97

Id: 8406
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji znak pionowy „zakaz zatrzymywania się” dotyczy również pobocza gruntowego?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 98

Id: 8408
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd przed wjechaniem na przejazd kolejowy?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 99

Id: 8414
punkty: 3

Czy w widocznej sytuacji możesz wjechać na zwężony odcinek jezdni?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 100

Id: 9364
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy widoczny w przedstawionej sytuacji znak zabrania skręcania w lewo na najbliższym skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

strona 10 z 14