Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaki zakazu, nakazu

strona 3 z 14

Pytanie nr 21

Id: 1541
punkty: 3

Czy na drodze za tym znakiem wolno Ci zatrzymać pojazd na czas do 1 minuty?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 22

Id: 1542
punkty: 3

Czy na widocznym skrzyżowaniu wolno Ci skręcić wyłącznie w lewo?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 23

Id: 1891
punkty: 3

Czy umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka wskazuje długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 24

Id: 2824
punkty: 3

Czy w tej sytuacji, kierując samochodem osobowym, możesz wjechać na most?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 25

Id: 2825
punkty: 3

Czy w tej sytuacji, kierując motocyklem jednośladowym, możesz wjechać na most?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 26

Id: 2831
punkty: 3

Czy wartość określona na widocznym znaku zakazu dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 27

Id: 2832
punkty: 3

Kierujesz samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton. Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci wjechać na autostradę przez tę bramkę?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 28

Id: 2833
punkty: 3

Kierujesz ciągnikiem rolniczym. Czy wolno Ci wjechać na drogę za widocznymi znakami zakazu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 29

Id: 2834
punkty: 3

Czy w tej sytuacji kierując pojazdem z ładunkiem o łącznej wysokości 3,7 m, możesz kontynuować jazdę na wprost?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 30

Id: 2835
punkty: 3

Kierujesz pojazdem o wysokości 2,8 metra, załadowanym do wysokości 3,8 metra. Czy wolno Ci kontynuować jazdę tą drogą?

  Tak
  Nie

strona 3 z 14