Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaki zakazu, nakazu

strona 2 z 14

Pytanie nr 11

Id: 1516
punkty: 3

Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo w najbliższą jezdnię?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 12

Id: 1517
punkty: 3

Czy w przedstawionej sytuacji obowiązuje Cię zakaz zawracania od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 13

Id: 1518
punkty: 3

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 14

Id: 1523
punkty: 3

Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić motocykl jednośladowy, jeśli kierujesz motocyklem wielośladowym?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 15

Id: 1524
punkty: 3

Czy w tej sytuacji, kierując samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton, masz prawo wyprzedzić samochód osobowy?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 16

Id: 1526
punkty: 3

Kierujesz samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci wyprzedzić samochód osobowy?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 17

Id: 1527
punkty: 3

Czy w tej sytuacji kierując autobusem wolno Ci wyprzedzić samochód osobowy?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 18

Id: 1531
punkty: 3

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na zwężony odcinek jezdni, jeżeli nie zmusisz tym nadjeżdżającego z przeciwka do zatrzymania się?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 19

Id: 1533
punkty: 3

Czy w przedstawionej sytuacji umieszczona pod znakiem tabliczka wskazuje odległość znaku od miejsca, w którym masz obowiązek zatrzymania się?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 20

Id: 1540
punkty: 3

Czy zakaz określony tym znakiem obowiązuje Cię do najbliższego skrzyżowania?

  Tak
  Nie

strona 2 z 14