Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaki zakazu, nakazu

strona 4 z 14

Pytanie nr 31

Id: 2837
punkty: 3

Czy w tej sytuacji możesz wjechać na stację paliw, jeśli kierujesz zespołem pojazdów o łącznej długości 11m?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 32

Id: 2838
punkty: 3

Przewozisz zespołem pojazdów o długości 10 metrów ładunek wystający z tyłu przyczepy na odległość 0,5 metra. Czy wolno Ci wjechać na drogę za tym znakiem?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 33

Id: 2839
punkty: 3

Czy wartość podana na widocznym znaku dotyczy rzeczywistej masy całkowitej pojazdu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 34

Id: 2840
punkty: 3

Kierujesz pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej 16 ton, którego rzeczywista masa całkowita wynosi 14 ton. Czy wolno Ci wjechać na ten most?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 35

Id: 2841
punkty: 3

Czy ten znak zabrania Ci wyprzedzać motocykle jednośladowe?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 36

Id: 2842
punkty: 3

Czy w tej sytuacji zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 37

Id: 2843
punkty: 3

Czy umieszczona pod widocznym znakiem zakazu tabliczka wskazuje odległość od miejsca, w którym ten zakaz obowiązuje?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 38

Id: 3177
punkty: 3

Czy znak zakazu umieszczony na prawej jezdni oznacza, że jest ona zamknięta dla ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 39

Id: 3426
punkty: 3

Czy pojazd pozostawiony na jezdni za tym znakiem może zostać usunięty na koszt właściciela?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 40

Id: 3642
punkty: 3

Kierujesz pojazdem silnikowym. Czy ten znak zabrania Ci wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych?

  Tak
  Nie

strona 4 z 14