Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii lub wypadku, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

strona 6 z 8

Pytanie nr 51

Id: 6312
punkty: 1

Czy w przypadku unieruchomienia na autostradzie kierowanego przez siebie pojazdu, masz obowiązek to sygnalizować, umieszczając 100 m za nim ostrzegawczy trójkąt odblaskowy?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 52

Id: 6314
punkty: 1

Czy podczas holowania pojazdu wolno Ci używać świateł awaryjnych?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 53

Id: 6315
punkty: 1

Czy masz prawo zabezpieczyć miejsce wypadku, do którego dojechałeś, ustawiając odpowiednio swój samochód i włączając światła awaryjne?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 54

Id: 7130
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy ze względów bezpieczeństwa wskazane jest, aby używając gaśnicy samochodowej, unikać pełnego otwarcia pokrywy komory silnika?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 55

Id: 7131
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji uzasadnione jest sprawdzenie, czy sprawca wypadku zaciągnął hamulec awaryjny i wyłączył silnik?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 56

Id: 7166
punkty: 1

Czy zatrzymując na tej drodze pojazd, który uległ awarii, masz obowiązek umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy w odległości 100 m za nim?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 57

Id: 7167
punkty: 1

Czy na drodze ekspresowej, podczas postoju pojazdu silnikowego, który uległ awarii, masz obowiązek przez cały czas to sygnalizować?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 58

Id: 7241
punkty: 1

Uczestniczyłeś w wypadku drogowym, w którym są ranni. Czy wolno Ci podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 59

Id: 7244
punkty: 1

Czy na obszarze zabudowanym masz obowiązek włączyć światła awaryjne, aby sygnalizować postój uszkodzonego pojazdu, który znajduje się poza jezdnią?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 60

Id: 7433
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy włączenie świateł awaryjnych i umieszczenie trójkąta ostrzegawczego w odległości 50–70 metrów za pojazdem jest prawidłowym sygnalizowaniem jego awarii na autostradzie?

  Tak
  Nie

strona 6 z 8