Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii lub wypadku, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

strona 7 z 8

Pytanie nr 61

Id: 7449
punkty: 1

Uczestniczysz w wypadku, w którym uszkodzeniu uległ tylko Twój pojazd. Czy masz obowiązek niezwłocznego usunięcia go z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 62

Id: 7642
punkty: 1

Czy dopuszczalne jest włączenie świateł awaryjnych w pojeździe holującym?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 63

Id: 7643
punkty: 1

Czy szukając osób, które mogły zostać ranne w wypadku drogowym, masz obowiązek sprawdzić wszystkie przestrzenie rozbitego pojazdu, łącznie z bagażnikiem?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 64

Id: 7645
punkty: 1

Czy powinieneś, bez wcześniejszego wezwania pomocy, rozpocząć resuscytację potrzebującej jej osoby rannej, gdy jesteś sam na miejscu wypadku drogowego?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 65

Id: 7646
punkty: 1

Czy zgłaszając wypadek drogowy na numer alarmowy służb ratunkowych powinieneś udostępnić swoje dane identyfikacyjne?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 66

Id: 7647
punkty: 1

Czy przykrycie kocem termoizolacyjnym odwróconym na wierzch złotą stroną chroni osobę ranną w wypadku drogowym przed utratą ciepła?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 67

Id: 7648
punkty: 1

Czy osobę ranną, która odzyskała oddech, ale jest nieprzytomna, należy ułożyć w pozycji bocznej ustalonej?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 68

Id: 7649
punkty: 1

Czy wolno Ci polewać oparzenie zimną wodą?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 69

Id: 7650
punkty: 1

Czy wolno Ci położyć bezpośrednio na ranę kompres z wyjałowionej gazy?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 70

Id: 8352
punkty: 1

Czy w takim miejscu na jezdni w obszarze zabudowanym masz obowiązek sygnalizować postój pojazdu silnikowego w razie uczestniczenia w wypadku drogowym?

  Tak
  Nie

strona 7 z 8