Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii lub wypadku, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

strona 5 z 8

Pytanie nr 41

Id: 6302
punkty: 1

Czy na autostradzie masz obowiązek włączyć światła awaryjne unieruchomionego z powodu wypadku pojazdu, którym kierujesz?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 42

Id: 6303
punkty: 1

Czy w tej sytuacji, podczas postoju na drodze poza obszarem zabudowanym uszkodzonego pojazdu, masz obowiązek umieścić za nim ostrzegawczy trójkąt odblaskowy w odległości 150 m?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 43

Id: 6304
punkty: 1

Czy w tej sytuacji, podczas postoju uszkodzonego pojazdu poza obszarem zabudowanym, masz obowiązek umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy bezpośrednio za pojazdem lub na nim ?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 44

Id: 6305
punkty: 1

Czy podczas postoju uszkodzonego pojazdu na drodze twardej poza obszarem zabudowanym musisz pozostawić włączone światła mijania?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 45

Id: 6306
punkty: 1

Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować postój widocznego z dostatecznej odległości, uszkodzonego pojazdu, na drodze, która nie jest drogą ekspresową?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 46

Id: 6307
punkty: 1

Czy masz obowiązek odpowiednio sygnalizować postój uszkodzonego pojazdu na powierzchni wyłączonej z ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 47

Id: 6308
punkty: 1

Czy w tej sytuacji, w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu awarii, masz obowiązek niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeśli jest to niemożliwe, ostrzec o zagrożeniu kierującego pojazdem szynowym?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 48

Id: 6309
punkty: 1

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek niezwłocznie usunąć pojazd z przejazdu tramwajowego?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 49

Id: 6310
punkty: 1

Czy uczestnicząc w wypadku drogowym masz obowiązek podać dane właściciela pojazdu na żądanie innej osoby uczestniczącej w tym wypadku?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 50

Id: 6311
punkty: 1

Czy uczestnicząc w wypadku drogowym, masz obowiązek podać dane dotyczące umowy odpowiedzialności cywilnej pojazdu, gdy żąda tego inna osoba, która bierze udział w zdarzeniu?

  Tak
  Nie

strona 5 z 8