Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii lub wypadku, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

strona 4 z 8

Pytanie nr 31

Id: 6292
punkty: 1

Czy jako uczestnik wypadku drogowego, w którym są ranni, po wezwaniu służb ratunkowych masz prawo oddalić się z miejsca zdarzenia?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 32

Id: 6293
punkty: 1

Czy uczestnicząc w wypadku drogowym, w którym są zabici, po zawiadomieniu służb ratunkowych masz obowiązek pozostać na miejscu wypadku?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 33

Id: 6294
punkty: 1

Czy jako uczestnik wypadku drogowego, w którym są ranni, masz prawo usunąć pojazd z miejsca zdarzenia, aby nie tamować ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 34

Id: 6295
punkty: 1

Czy jako uczestnik wypadku drogowego, w którym są ranni, masz obowiązek pozostawić pojazd w miejscu zdarzenia?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 35

Id: 6296
punkty: 1

Czy jako uczestnik wypadku drogowego, w którym nie ma zabitych lub rannych, masz obowiązek wezwać Policję?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 36

Id: 6297
punkty: 1

Czy jako uczestnik wypadku drogowego, w którym nie ma zabitych lub rannych, masz obowiązek niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca zdarzenia?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 37

Id: 6298
punkty: 1

Czy jako uczestnik wypadku drogowego, w którym są ranni, masz obowiązek wezwać służby ratunkowe oraz udzielić niezbędnej pomocy poszkodowanym?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 38

Id: 6299
punkty: 1

Czy jako uczestnik wypadku drogowego masz obowiązek podać swoje dane personalne na żądanie innej osoby, która brała w nim udział?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 39

Id: 6300
punkty: 1

Czy zatrzymując na drodze ekspresowej pojazd, który uległ awarii, masz obowiązek włączyć światła awaryjne, a w razie, gdy nie jest w nie wyposażony - światła pozycyjne?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 40

Id: 6301
punkty: 1

Czy postąpisz właściwie umieszczając ostrzegawczy trójkąt odblaskowy w odległości 30-50 m za pojazdem, który uległ awarii na drodze ekspresowej?

  Tak
  Nie

strona 4 z 8