Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci

strona 3 z 5

Pytanie nr 21

Id: 6270
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji możesz wyprzedzić rowerzystę z zachowaniem odstępu 0,5 m?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 22

Id: 6271
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wyprzedzanie rowerzysty z zachowaniem odstępu około 0,5 m jest zabronione?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 23

Id: 6272
punkty: 3

Czy w tej sytuacji musisz zastosować zasadę ograniczonego zaufania?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 24

Id: 6273
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji, widząc zachowanie rowerzystów, masz obowiązek się zatrzymać?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 25

Id: 6275
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji przejeżdżając obok rowerzysty musisz zachować szczególną ostrożność?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 26

Id: 7159
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji powinieneś zachować szczególną ostrożność a w razie potrzeby zatrzymać się?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 27

Id: 7230
punkty: 3

Czy w tej sytuacji, powinieneś wziąć pod uwagę możliwość wtargnięcia pieszych na jezdnię?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 28

Id: 7231
punkty: 3

Czy podczas wyprzedzania rowerzysty, w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, poza obszarem zabudowanym, powinieneś używać krótkotrwałych sygnałów dźwiękowych?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 29

Id: 7282
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa rowerzyście?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 30

Id: 7429
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek uważnie obserwować zachowanie rowerzysty?

  Tak
  Nie

strona 3 z 5