Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci

strona 4 z 5

Pytanie nr 31

Id: 7640
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wolno Ci zachować 0,5 metra odstępu między Twoim pojazdem a wyprzedzanym rowerzystą?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 32

Id: 8282
punkty: 3

Czy w tej sytuacji po skręcie w prawo masz pierwszeństwo przed rowerzystą?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 33

Id: 8284
punkty: 3

Czy w tej sytuacji masz obowiązek użyć sygnału dźwiękowego, aby skłonić rowerzystę do szybszej jazdy?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 34

Id: 8285
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy skręcając w prawo na tym skrzyżowaniu jesteś zobowiązany do zatrzymania się przed sygnalizatorem?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 35

Id: 8286
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w przedstawionej sytuacji należy powstrzymać się od wyprzedzania rowerzysty?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 36

Id: 8288
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w przedstawionej sytuacji skręcając w prawo ustąpisz pierwszeństwa rowerzyście?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 37

Id: 8292
punkty: 3

Czy podczas powolnej jazdy w warunkach zatoru drogowego powinieneś spodziewać się, że będziesz wyprzedzany z prawej strony przez kierującego rowerem?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 38

Id: 8294
punkty: 3

Czy w tej sytuacji kierując pojazdem powinieneś zachować szczególną ostrożność?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 39

Id: 8296
punkty: 3

Czy w tej sytuacji po skręcie w prawo powinieneś ustąpić pierwszeństwa rowerzyście?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 40

Id: 8300
punkty: 3

Czy w tej sytuacji powinieneś umożliwić pieszemu swobodne opuszczenie przejścia dla pieszych?

  Tak
  Nie

strona 4 z 5