Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci

strona 2 z 5

Pytanie nr 11

Id: 4351
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Jedziesz drogą z pierwszeństwem przejazdu. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed rowerzystą?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 12

Id: 4352
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed rowerzystą?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 13

Id: 4391
punkty: 3

Czy w tej sytuacji powinieneś być przygotowany do zatrzymania pojazdu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 14

Id: 4397
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji powinieneś użyć sygnału dźwiękowego?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 15

Id: 6263
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 16

Id: 6264
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji, skręcając w lewo, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 17

Id: 6265
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji skręcając w lewo masz pierwszeństwo przed rowerzystą jadącym na wprost?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 18

Id: 6266
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji podczas wyprzedzania wolno Ci wjechać pomiędzy jadące w kolumnie rowery?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 19

Id: 6267
punkty: 3

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji wyprzedzanie rowerzysty jest zabronione?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 20

Id: 6269
punkty: 3

Czy kierujący rowerem może wyprzedzać jadące powoli pojazdy z ich prawej strony?

  Tak
  Nie

strona 2 z 5