Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu

strona 4 z 9

Pytanie nr 31

Id: 3817
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować zasadę ograniczonego zaufania?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 32

Id: 4161
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy przejeżdżając obok przystanku tramwajowego, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 33

Id: 4201
punkty: 2

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmniejszyć prędkość?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 34

Id: 4378
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji, zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania, należy rozpocząć hamowanie?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 35

Id: 4386
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy wjeżdżając z pola na drogę twardą masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 36

Id: 4388
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 37

Id: 4444
punkty: 2

Czy tak pozostawiony na postoju bez opieki ciągnik jest prawidłowo zabezpieczony przed możliwością uruchomienia go przez osobę niepowołaną?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 38

Id: 4446
punkty: 2

Czy podczas postoju wolno Ci oddalić się od ciągnika, jeśli silnik jest w ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 39

Id: 4447
punkty: 2

Czy tak pozostawiony na postoju bez opieki motocykl jest prawidłowo zabezpieczony przed możliwością uruchomienia go przez osobę niepowołaną?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 40

Id: 4448
punkty: 2

Czy podczas postoju wolno Ci oddalić się od motocykla, jeśli silnik jest w ruchu?

  Tak
  Nie

strona 4 z 9