Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu

strona 5 z 9

Pytanie nr 41

Id: 4449
punkty: 2

Czy tak pozostawiony na postoju bez opieki autobus jest prawidłowo zabezpieczony przed możliwością uruchomienia go przez osobę niepowołaną?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 42

Id: 4450
punkty: 2

Czy tak pozostawiony na postoju bez opieki pojazd jest prawidłowo zabezpieczony przed możliwością uruchomienia go przez osobę niepowołaną?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 43

Id: 4451
punkty: 2

Czy podczas postoju wolno Ci oddalić się od pojazdu, jeśli silnik jest w ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 44

Id: 4452
punkty: 2

Czy podczas postoju wolno Ci oddalić się od autobusu, jeśli silnik jest w ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 45

Id: 4454
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy tak pozostawiony na postoju bez opieki pojazd jest prawidłowo zabezpieczony przed możliwością uruchomienia go przez osobę niepowołaną?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 46

Id: 6228
punkty: 2

Czy kierując pojazdem masz obowiązek stale zachowywać szczególną ostrożność?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 47

Id: 6229
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy podczas kierowania pojazdem we mgle masz obowiązek zachowywać szczególną ostrożność?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 48

Id: 6230
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy podczas kierowania pojazdem masz obowiązek stale zachowywać ostrożność?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 49

Id: 6232
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji powinieneś zastosować zasadę ograniczonego zaufania?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 50

Id: 6233
punkty: 2

Czy kierując pojazdem od zmierzchu do świtu masz obowiązek stale zachowywać szczególną ostrożność?

  Tak
  Nie

strona 5 z 9