Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu

strona 3 z 9

Pytanie nr 21

Id: 2345
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 22

Id: 2346
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy omijając tak oznakowany pojazd masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 23

Id: 2347
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać pojazd?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 24

Id: 2402
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy wolno Ci wysiąść z pojazdu bez upewnienia się, że nie spowodujesz tym zagrożenia ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 25

Id: 2403
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy wolno Ci otworzyć drzwi pojazdu bez upewnienia się, że nie spowodujesz tym zagrożenia ruchu?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 26

Id: 2405
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy w tej sytuacji, zostawiając drzwi otwarte, spowodujesz utrudnienie parkowania innym kierującym?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 27

Id: 2409
punkty: 2

Czy pozostawiony tak pojazd może utrudniać ruch lub parkowanie innym kierującym?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 28

Id: 2495
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy opuszczając ten pas ruchu, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 29

Id: 2501
punkty: 2

Kliknij aby wyświetlić

Czy cofając masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

  Tak
  Nie

Pytanie nr 30

Id: 3144
punkty: 2

Czy w tej sytuacji, zmieniając pas ruchu, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

  Tak
  Nie

strona 3 z 9