Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze

strona 2 z 3

Pytanie nr 11

Id: 4071
punkty: 1

Jak należy postąpić w przypadku wymiany przepalonego bezpiecznika topikowego - wysokiego napięcia?

  Jedynie wyłączyć przetwornicę.
  Opuścić pantograf (odbierak).
  Jedynie założyć rękawice.

Pytanie nr 12

Id: 4089
punkty: 1

Które hamulce są wykorzystane do łagodnego zatrzymania tramwaju na przystanku?

  Wszystkie rodzaje hamulców.
  Hamulec elektrodynamiczny i w końcowej fazie hamulec postojowy.
  Hamulec szynowy i hamulec elektrodynamiczny.

Pytanie nr 13

Id: 4093
punkty: 1

Co powinien zrobić motorniczy dojeżdżając do zanieczyszczonej zwrotnicy?

  Jechać dalej nie zwracając uwagi na stan zanieczyszczenia.
  Zatrzymać się i oczyścić zwrotnicę przed najechaniem na nią.
  Wezwać służby oczyszczania miasta.

Pytanie nr 14

Id: 4143
punkty: 1

W jakiej sytuacji, podczas jazdy, motorniczemu wolno wyłączyć blokadę jazdy?

  Na żądanie pasażera.
  Przy dużym napełnieniu wagonu.
  W każdej sytuacji jest zabronione.

Pytanie nr 15

Id: 4145
punkty: 1

Co należy sprawdzić w pierwszej kolejności jeśli po załączeniu jazdy tramwaj nie rusza?

  Napięcie przetwornicy.
  Ustawienie nawrotnika kierunku.
  Sygnalizację zamknięcia drzwi.

Pytanie nr 16

Id: 4146
punkty: 1

Jakie napięcie powienien wskazywać woltomierz po włączeniu baterii?

  Nie mniejsze niż 38 V.
  Mniejsze niż wartość określona dla danego typu tramwaju.
  Większe niż wartość określona dla danego typu tramwaju.

Pytanie nr 17

Id: 4147
punkty: 1

Co powienien zrobić motorniczy, jeśli po załączeniu jazdy nie nastąpi odhamowanie hamulców szczękowych?

  Kontynuować jazdę bez podejmowania żadnych działań.
  Odpiąć luzowniki.
  Wezwać nadzór ruchu, bo nie jest to możliwe bez specjalistycznych narzędzi.

Pytanie nr 18

Id: 4148
punkty: 1

Jaki skutek wywołuje wciśnięcie pedału lub wychylenie dźwigni hamulca elektordynamicznego "za ogranicznik"?

  Włączenie się hamulców szynowych.
  Zwiększenie efektywności działania hamulców elektrodynamicznych.
  Uszkodzenie układu hamulcowego.

Pytanie nr 19

Id: 4149
punkty: 1

Czym najczęściej spowodowany jest zanik rozruchu?

  Brakiem zasilania tramwaju (np. zanik w sieci lub zatrzymanie tramwaju "na izolatorze").
  Uszkodzeniem oświetlenia wewnętrznego wagonu.
  Czynnikami atmosferycznymi.

Pytanie nr 20

Id: 7105
punkty: 1

Co mogą spowodować niskie obrzeża kół biegowych?

  Wypadanie kół z torowiska.
  Poślizg kół biegowych.
  Zablokowanie zestawu kołowego.

strona 2 z 3