Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze

strona 1 z 3

Pytanie nr 1

Id: 2797
punkty: 1

Czy hamulce szynowe zadziałają po awarii przetwornicy?

  Tak.
  Tak, o ile działa zasilanie z drugiego wagonu.
  Nie.

Pytanie nr 2

Id: 3943
punkty: 1

Jeśli tramwaj, wyposażony w hamulec szczękowy toczy się mimo wciśniętego hamulca i świecącej kontrolki hamulców postojowych, świadczyć to może o:

  nadmiernej liczbie pasażerów w tramwaju.
  zbyt małym napięciu ładowania akumulatorów.
  zużyciu okładzin ciernych.

Pytanie nr 3

Id: 4038
punkty: 1

Która z wymienionych przyczyn może powodować przerwy w dopływie prądu wysokiego napięcia bezpośrednio do wagonu?

  Uszkodzenie baterii.
  Uszkodzenie dzwonka zewnętrznego.
  Wyszczerbiona wkładka grafitowa pantografu.

Pytanie nr 4

Id: 4039
punkty: 1

Jaki skutek może wywołać wyszczerbienie grafitowej wkładki pantografu?

  Zwiększenie poboru prądu z sieci trakcyjnej.
  Nadmierne kołysanie się, a nawet zerwanie sieci trakcyjnej.
  Zawsze niezakłócone działanie pantografu.

Pytanie nr 5

Id: 4040
punkty: 1

Kiedy używa się hamulca mechanicznego (nazywanego też postojowym)?

  We wszystkich fazach hamowania.
  Tylko w końcowej fazie hamowania i podczas postoju.
  Tylko podczas postoju.

Pytanie nr 6

Id: 4041
punkty: 1

Który z wymienionych czynników powoduje działanie hamulca postojowego?

  Cewka elektromagnetyczna.
  Docisk sprężyny.
  Układ dźwigni.

Pytanie nr 7

Id: 4042
punkty: 1

Od czego zależy sprawność hamulców elektrodynamicznych?

  Od sprawności silników trakcyjnych.
  Od sprawności baterii tramwaju.
  Hamulce elektordynamiczne są niezależne od systemów tramwaju.

Pytanie nr 8

Id: 4043
punkty: 1

Co należy zrobić aby zwolnić (zluzować) hamulce postojowe do holowania uszkodzonego tramwaju?

  Wyłączyć wagon, po jego wyłączeniu hamulce są automatycznie zluzowane.
  Odpiąć mechanicznie lub elektrycznie luzowniki.
  Ustawić nawrotnik w położenie neutralne.

Pytanie nr 9

Id: 4059
punkty: 1

Jakiego rodzaju hamulcem jest hamulec postojowy?

  Aktywny - działa tylko po załączeniu tramwaju i naciśnięciu pedału hamulca.
  Pasywny - działa nawet po wyłączeniu tramwaju.
  Pasywny - działa tylko po opuszczeniu pantografu w wagonie.

Pytanie nr 10

Id: 4063
punkty: 1

Jaki skutek wywoła zatrzymanie wagonu w miejscu styku pantografu z izolatorem?

  Zanik rozruchu wagonu oraz pracy przetwornicy.
  Zadziałanie hamulców szynowych.
  Uszkodzenie grafitowej wkładki pantografu.

strona 1 z 3