Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze

strona 3 z 3

Pytanie nr 21

Id: 7106
punkty: 1

Co może spowodować wyszczerbiona wkładka grafitowa pantografu?

  Znaczne zwiększenie oporów toczenia tramwaju.
  Kołysanie sieci trakcyjnej.
  Brak działania akumulatorów zasilających.

Pytanie nr 22

Id: 7107
punkty: 1

Czym może być spowodowane samoczynne załączenie się hamulców szynowych?

  Uszkodzeniem wału napędowego w tylnym zestawie kołowym.
  Uszkodzeniem przetwornicy prądu.
  Zaciągnięciem dźwigni hamulca bezpieczeństwa przez pasażera.

Pytanie nr 23

Id: 7108
punkty: 1

Co należy zrobić w przypadku braku zadziałania zwrotnicy zdalnie sterowanej?

  Przełożyć zwrotnicę ręcznie.
  Cofnąć wagon za punkt nastawczy i ponownie przejechać.
  Jechać według ustawionego kierunku zakładając, iż zwrotnica jest zablokowana.

Pytanie nr 24

Id: 7110
punkty: 1

Jaka powinna być odległość dolnej krawędzi odgarniacza od główki szyny?

  150 mm.
  120 mm.
  100 mm.

Pytanie nr 25

Id: 7111
punkty: 1

Co może być przyczyną wydobywania się dymu z wózka napędowego?

  Złe ustawienie nawrotnika w drugim wagonie.
  Zwarcie w uzwojeniach silnika.
  Nadmierny poślizg kół przy rozpędzaniu.

Pytanie nr 26

Id: 7112
punkty: 1

Czy w przypadku stwierdzenia przepalenia jednej linki bocznikującej w pantografie dalsza jazda może być kontynuowana?

  Tak, bez ograniczeń.
  Nie, ponieważ dalsza jazda może doprowadzić do zwarcia linki z nadwoziem tramwaju.
  Nie, ponieważ może spowodować przepalenie się drugiej linki pantografu.

Pytanie nr 27

Id: 7114
punkty: 1

Co może spowodować uszkodzona przetwornica wirująca?

  Brak możliwości przestawienia nastawiacza.
  Brak możliwości przestawienia nawrotnika.
  Brak chłodzenia aparatury elektrycznej.

strona 3 z 3