Pytania egzaminacyjne
Pytania egzaminacyjne

Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czas pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów

strona 2 z 3

Pytanie nr 11

Id: 6875
punkty: 3

Ile godzin rekompensaty do odebrania pozostało kierowcy, jeżeli wykorzystał 35 godzin skróconego tygodniowego odpoczynku?

  8 godzin.
  10 godzin.
  13 godzin.

Pytanie nr 12

Id: 6876
punkty: 3

Ile godzin rekompensaty do odebrania pozostało kierowcy, jeżeli wykorzystał 24 godziny skróconego tygodniowego odpoczynku?

  24 godziny.
  11 godzin.
  21 godzin.

Pytanie nr 13

Id: 7212
punkty: 3

Ile godzin minimalnie powinien wynosić nieprzerwany dzienny odpoczynek kierowcy załogi kilkuosobowej?

  8 godzin w każdym 24 godzinnym okresie od poprzedniego odpoczynku.
  7 godzin w każdym 30 godzinnym okresie od poprzedniego odpoczynku.
  9 godzin w każdym 30 godzinnym okresie od poprzedniego odpoczynku.

Pytanie nr 14

Id: 7213
punkty: 3

Do ilu godzin maksymalnie możesz przedłużyć dzienny czas prowadzenia pojazdu wykonując przewóz drogowy?

  Do 10 godzin.
  Do 11 godzin.
  Do 12 godzin.

Pytanie nr 15

Id: 7214
punkty: 3

Do jakiego rodzaju czynności kierowcy zalicza się sprawdzanie i kompletowanie dokumentów dotyczących przewozu?

  Inna praca.
  Okres gotowości.
  Przerwa w pracy.

Pytanie nr 16

Id: 7226
punkty: 3

W jaki sposób wykorzystuje się odpoczynek z tytułu rekompensaty za skrócony tygodniowy okres odpoczynku?

  Łącznie z innym okresem odpoczynku trwającym co najmniej 9 godzin.
  Łącznie z innym okresem odpoczynku trwającym co najmniej 24 godziny.
  Nie jest to określone w aktach prawnych dotyczących przewozu drogowego osób.

Pytanie nr 17

Id: 7665
punkty: 3

Ile wynosi maksymalny łączny czas prowadzenia autobusu w ciągu dwóch kolejnych tygodni?

  100 godzin.
  90 godzin.
  Jest określony wyłącznie umową o pracę.

Pytanie nr 18

Id: 7666
punkty: 3

Rekompensatą za skrócony tygodniowy okres odpoczynku kierowcy jest dodatkowy odpoczynek, który powinien wykorzystać:

  w kilku częściach.
  w dwóch równych częściach.
  jednorazowo.

Pytanie nr 19

Id: 7667
punkty: 3

Wykonujesz autobusem przewóz drogowy. Jaki okres muszą obejmować dokumentujące Twoją aktywność wykresówki, zapisy odręczne i wydruki, które masz obowiązek mieć przy sobie?

  Dzień bieżący i poprzednie 45 dni.
  Dzień bieżący i poprzednie 28 dni.
  Bieżący i poprzedni miesiąc.

Pytanie nr 20

Id: 7668
punkty: 3

Jak długi okres odpoczynku musi wykorzystać kierowca jako rekompensatę za skrócony tygodniowy okres odpoczynku, który trwał 24 godziny?

  15 godzin.
  21 godzin.
  25 godzin.

strona 2 z 3